شعبه مرکزی بانک پارسیان

شعبه مرکزی بانک پارسیان با زیربنای 13300 مترمربع در منطقه شهرک غرب واقع شده است.