بانک ملت جیحون

این پروژه با زیربنای 4500 متر مربع در 3 طبقه می باشد.