مجتمع تجاری تفریحی صبا مال

موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری

زمین مجتمع صبا به متراژ 15000 متر مربع از ترکیب دو مستطیل شکل تشکیل گردیده است. قطعه بزرگتر به طول 90متر در مجاورت خیابان اصلی( کارگر) و قطعه کوچکتر در بخش شمال غربی آن می باشد.
تامین و تجهیز سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی و بیش از 1560 قطعه اسپرینکلر به همراه 30 ست شیرآلات کنترلی و 3 ست شیرآلات سیستم تر تامین و تجهیز سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، 3 دستگاه مرکز کنترل 4 لوپ و بیش از 3100 دیوایس شامل دتکتور، شستی، آژیر، فلاشر و ...