بازار مبل شماره یک تهران

موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری

بازار مبل ایران یکی از بزرگترین مراکز خرید مبلمان و صنایع چوبی در خاورمیانه به شمار می آید. این مجموعه از پنج سرای مجزا به نام شعرای نامی ایران نام گذاری شده است و متمرکز ترین بازار مبلمان منزل را در خود جای داده است.