صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
(برج ساختمان جدید ادارات مرکزی)

موقعیت ------
دسته بندی سازمان های دولتی

محل ساختمان مرکزی صدا و سیما در خیابان ولیعصر تهران نرسیده به چهارراه پارک وی و در محدودهای است که اصطلاحاً جامجم خوانده میشود. مساحت زمین محوطه جام جم به بیش از 120 هکتار میرسد.