کلینیک چشم پزشکی نور

مجموعه چشم پزشکی نور در سال 1372 با راهاندازی نخستین کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی در ایران، فعالیت خود را آغاز نمود. این کلینیک در خیابان مطهری واقع گردیده و با بهره گیری از ساختمانهای جدید و امکانات به روز، در حال ارائه خدمات می باشد.