بیمارستان نیروگاه قم (امجدی)

بیمارستان 172 تختخوابی امجدی قم ، در 9 طبقه و زیربنای 13،500 متر مربع احداث شده است.