بیمارستان سینا سمنان

بیمارستان سینای سمنان در زمینی به مساحت 5431 متر مربع در بخش شمالی سمنان واقع در بلوار شهید نوروزی با زیربنای 9400 متر مربع در شش طبقه واقع شده است.