مرکز پالایش خون تهران

پالایش پلاسما اولین بار در سال 1355 در سازمان انتقال خون ایران آغاز گردید . سال 1373 مرکز پالایش و پژوهش خون به طور رسمی فعالیت خود را به عنوان تنها مرکز مسئول پالایش پلاسما و تهیه و توزیع محصولات مشتق از پلاسما آغاز نمود.