هتل پارسیان آزادی خزر

هتل پنج ستـاره پارسیان خـزر در كنـار آبهـای دریاچه خـزر و حاشیـه شمالـی جنگلهای البرز با زیربنای 20000 متر مربع و 160 اتاق و سوئیت قرار دارد.