داروساری راموفارین

شرکت داروسازی راموفارمین از تولیدکنندگان بنام شربتهای دارویی می باشد.این شرکت در افق 1400 جزو 25 شرکت برتر تولید کننده دارویی ایران با برند مطرح در میان مشتریان داخلی و خارجی وفعال در بازارهای منطقه و آسیا خواهد بود.