برج مسکونی مژده

موقعیت ------
دسته بندی برج های مسکونی

این پروژه با زیربنای 25000 مترمربع و دارا بودن 16 طبقه واقع در خیابان دربند-خیابان ظهیرالدوله می باشد.