دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که در شمال قزوین و ضلع شمالی آزادراه قزوین-تهران واقع است که مجموع ساختمانهای موجود، با زیربنایی به وسعت 128هزار مترمربع می باشند.